Thiên tài trong mỗi người

Thu 27/11/2014 | 23:46 GMT+7 - 4279 Lượt xem

Nhà bác học Albert Einstein đã nói rằng:

Bạn thì sao? Bạn có phải là một thiên tài?

  • Nếu bạn trả lời YES! – Xin chúc mừng! Vậy bạn có biết mình là Thiên Tài trong lĩnh vực gì không?
  • Nếu bạn trả lời NO! - Hoặc bạn là người hay tự đánh giá thấp bản thân. Hoặc bạn quá khiêm nhường. Hay bạn đang có một niềm tin giới hạn bởi vì ai đó đã từng nói một điều gì với bạn khi còn nhỏ rằng bạn không có gì xuất sắc?

Điều gì đã xảy ra?

 

 

 

Bạn có biết “Thiên Tài không thể được huấn luyện nếu không được phát hiện" 

Bạn Thiên Tài sẽ cùng với bạn

ĐÁNH THỨC & CHUNG TAY BẢO VỆ THIÊN TÀI trong mỗi con người!

 
         
   
         
   

 

 

 

 

 

 

Vân tay học

Giới thiệu

Fanpage

 

Giáo Dục Kinh Doanh            Cộng Đồng                  Sản Phẩm                    Khoa Học                 Video                      

Tổng Quan Sinh Trắc Học

Đối Tác

Cha Mẹ Hoàn Hảo Sinh Trắc Học Bộ Não Siêu Phàm Midbrain Activation

Lớp Sinh Trắc Chuyên Sâu

  Power Of Mind Kích Hoạt Não Giữa    

Tư Vấn Viên Chuyên Sâu

   

Toán Não Phải

   
      STEM    
           
           
           

Copyright © U-genius 2015. All rights reserved